زندگی رو دوست ندارم .  نمیدونم چرا اینقدر خودمو اذیت میکنم . خیلی خوب میدونم که چطوری همه چی برام تبدیل ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 21 بازدید
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
11 پست
بهمن 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
15 پست
دی 85
4 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
7 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
4 پست