امروز اول هفته است . اولين روز کاری . فردا تولد يکی از بچه های همکاره . من خيلی سعی نميکنم که باهاشون صميمی بشم فقط در حد سلام عليک و خوش و بش و چند تا جوک سر صبحونه . راستش از روابط اداری چندان سررشته ندارم . ميترسم يدفعه زياده روی کنم .

**با بابام هم يه جورايی تو مايه های ضد حالم . هر چی ميگه فورا يه ضد حال بهش ميزنم . گمونم خودش فهميده چه پسر بديه با مامانم هم که حسابی کنتاکم .....

*** اين چند روز يه آرشيو جوک جمع کردم . تقريبا هزار تا جوک ميشه .همه فکر ميکن ديوونه شدم پای کامپيوتر ميشينم و هرهر ميخندم. 

**** يه فيلم در مورد حضرت مسيح ديدم " آخرين وسوسه مسيح" خيلی مسخره بود احمقانه توهين آميز و .... توی اين فيلم حضرت مسيح بعد از به صليب کشيده شدن به زندگی بر ميگرده و با يه فاحشه ازدواج ميکنه و ۵ ؛۶ تا بچه و خونه و زندگی . من با اينکه يه مسيحی نيستم از يه همچين فيلمنامه ای واقعا متاسف شدم.

***** من تاحالا نميدونستم تو عربستان زن ها حق رفتن به قبرستون رو ندارن . چون مرده ها از اينکه زن ها بالا سر قبرشون برن عذاب ميکشن . البته ابن اعتقاد سنيه

/ 4 نظر / 7 بازدید
elham

حالا بی خیال ضدحال و کنتاک......بابا راحت بگیر...بی خیال......................

رضا

حالا از كجا فهميدن كه مرده ها ناراحت مي شن؟ :)) اين عربستانيها را تو نقره داغ هم فرو كني... سيولايز نمي شن كه نمي شن...

maryam

ممممم من اگه بودم زياد باهاشون قاطی نمی شدم!(وای چه خوش بين!)يعنی خوب حواست باشه ديگه؛).....مهسااااا چه ضدحالی می زنه به بااااباييی؟؛)

mina

وای اين يکيو ديگه نشنيده بودم يعنی زن جماعت برای مرده ها هم ضرر دارن؟ ای بابا ....مهسا خانمی مريمی راست ميگه همون بهتر که زياد باهاشون قاطی نميشی :)؛)