ساعت دقیقا ۳:۰۵ am 

مخم دیگه نمیکشه ....

کو تا صبح ....

کو تا ظهر...

تازه علاوه بر فردا  یا بهتره بگم امروز فرداش هم امتحان دارم ....

هر چی معلومات این ترمم رو با ترم قبل مقایسه میکنم میبینم مثل همه !!

ترم قبل از ورقه ۵/۲ گرفتم . استاد بهم ۵ داد آخرش ازش ۵/۷ گرفتم ...

اما باید پاس کنم 46.gif

.....................................خب دیگه برم واسه راند بعد.......................................

/ 1 نظر / 5 بازدید
دختر ارديبهشتی

خوبه که خوب دادی امتحانتو........ بعدم راجع به ۲ پست فبلی: چقدم تو ضربه خوردی و فکر کردی!!!!!!!!!!!