ای خدا چقدر

گرمه

از

تابستون متنفرم .......... به محض اينکه ميام خونه سرم رو ميگيرم زير شير آب .کاش ميتونستم سرم  رو تاس کنم/ گرما کلافم ميکنه ديوونم ميکنه . ميخوام داد بزنم .اه نميفهمم چرا من اينقدر عصبيم

/ 5 نظر / 7 بازدید
Doust114( آرش )

جدی اينقدر هوا گرمه؟ سلام گرم از اينجا که اين روزا خنکه!

maryam

می دونم!سرما ادمو ديوونه می کنه!منم خيلی عصبی می شم!ولی اينجا چند روزه بارون بهاری می ياد٬خيلی هوای خوشگليه:)

mina

ميدونم چه حالی داری گرمای زياد هم خيلی بده اما من چند روزه اساسی سرما خوردم دلم يه ريزه گرما ميخواد

رفا

تابستون آدم رو عصبی ميکنه

آفتاب پرست

سلام! من عاشق تابستونم ! عاشق افتاب!!!!!!!!!!!!چون درست وسط تابستون به دنيا اومدم!!!