هر چی بهش گفتم تو فقط یه دوست معمولی هستی و چیز خاصی بین من و تو نیست باور نکرد . گمونم حالا که به خاطر یه ذره پایی که از گلیمش دراز تر کرده بود شوتش کردم باور کنه .

دلم براش میسوزه17.gif . خیلی رو من حساب وا کرده بود24.gif

چه اشتباه فاحشی39.gif

/ 3 نظر / 6 بازدید
آرام

بعضی وقتا بعضيا چه فکرا مي کنن؟..تازه جای پا و اندازه گليمشون رو هم نميشناسن.

رفا

يبار يه نفر از اينجور اشتباها کرد چنان تو گوشش خورد که اسپين يک دوم پيدا کرد. دلم براش سوخت. هنوزم جاش درد ميکنه البته. (توجه: مطمئن باش من نبودم)