امروز عجب برفی اومد . آی برف بازی حال داد .  اندازه يکسال برف خوردم . گمونم ۱۰ بارو خوابوندنم تو برفا ۴  ۵ نفری ريختن سرم . يه آدم برفا هم درست کرديم . البته من نقش زيادی توش نداشتم اما گلوله که اضافه ميومد مينداختم اونور . تازه دکمه های آدم برفيه هم از اسمارتيزای من بود ....

با بچه ها رفته بوديم کنار خيابون هر ماشينی که رد ميشه ۴ . ۵ تا گلوله پرتاب ميکرديم بهش ۲ باری که با يارو دعوامون شد . يه بار هم ۴ تا پسره از ماشينشون پاده شدند هممون رو خوابوندن تو برفا . هنوز هم احساس سرما ميکنم . پاهام رو اصلا حس نميکنم . آخ که يه دوش داغ چقدر ميچسبه . حيف که حس حمام رفتن هم ندارم . فقط برم بخوابم .

مشکل کادو تولد مهشاد هم حل شد ... ديگه پول ندارم براش چيزی بگيرم .

/ 2 نظر / 8 بازدید
barg

سلام خانمی....سرما نخوری ؟ هوای اينجا با هوای ايران عوض شده انگار... اينجا چند روزه شده مثل بهار .