کاش ميشد لحظه ها را پس گرفت

/ 2 نظر / 7 بازدید
شومای آنزیم دار

آخ که چقدر خوب می شد.....البته هميشه هم خوب نبود....لحظه هايی هست تو زندگی آدم که بعد که فکرشو می کنه می بينه چقدر خوب شد که تموم شد و ديگه تکرار نمی شه....کاش می شد لحظه های خوب رو پس گرفت....

منگل

سلام عيدتون مبارك چيكار مي كردين وقتي پس مي گرفتين؟دوباره وقتي از دستش مي دين مي خواينش