هر گاه فکر کردي گناه کسي آنقدر بزرگ است که نمي تواني او را ببخشي ..بدان که آن از کوچکي روح توست نه از بزرگي گناه او......

**ميتونم فکر کنم که اين نه از حماقت و نه از سادگيمه نه به خاطر مخمل پشت گوشامه نه به خاطر فرصت دوباره و نه ...  که اينقدر زود آدما رو می بخشم و بی خيالشون ميشم . احيانا از قلب بزرگمه 18.gif18.gif18.gif18.gif18.gif در تمام عمرم هيچوقت چيزی به اين مسخرگی نگفتم . احمق خيکيه خودمی . خيلی خرتم. ميدونستی .اما دلم ميخواد سر به تنت نباشه چون هر چی ميکشم از تو ميکشم . کی از شرت خلاص ميشم-نه فقط من ، يه ملت از شرت خلاص ميشند- ؟؟؟؟؟؟؟؟  

/ 4 نظر / 9 بازدید
رفا

گفتن که: ولی يادت باشه که فراموش نکن چون کسی که نميبخشه احمقه٬ کسی که ميبخشه و فراموش ميکنه بی تجربه‌س و کسی که ميبخشه ولی فراموش نميکنه عاقله

maryam

من خودم که خيلی خيلی خيلی خرم!به خدا!

mina

بابا روح گنده..............ميگم حالا ديگه اين قدر هم خودتو ناراحت نکن..........:D

mina

چی بگم ؟ گاهی نميشه بخشيد فقط بايد بهش فکر نکرد