Some Points !!!!!!!

- برای تکان دان خودتان از سرتان کمک بگیرید
اما برای تکان دادن دیگران از قلبتان

- چه کسی می داند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟ پیله ات را بگشا... تو به اندازه یک پروانه زیبایی

- دست هایی که "کمک" می کنند مقدس تر از لب هایی هستند که "دعا" می کنند (ابنو خودم خیلی دوست داشتم )


- آخرین برگ سفرنامه ی باران این است که زمین چرکین است


- اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز  (اینم وااقعا قبول دارم )

/ 1 نظر / 7 بازدید
مژگان

[نیشخند]