مخم FREESE شده.

۲هفته تنها تو اين خراب شده موندن حسابی داغونم کرده .

داره بوی عيد مياد .

از عيد متنفرم.

راستی معدلم شد ۲۰/۱۳ . با ۴ واحد حذف شده

/ 3 نظر / 7 بازدید
mina

واييی مهسايی من عاشق ماه اسفندم ...البته از خود عيد بدم مياد ..اما اسفند خيلی با حاله ...حيف که ديگه نميتونم احساسش کنم .....

مامی خرگوشه

اخه چرا از عيد بدت مياد؟عيد به اين خوبی مشکلش چيه؟چرا اينجوری هستی؟چرا انقدر بهم ريخته ای؟يه حالی به خونه دلت بده بريز بيرون هرچی که داره مثل خوره روحتو ازار ميده باشه به خدا همه چی قشنگه اما سخت و طاقت فرساست نگو بيرون گود وايسادی ميگی لنگش کن من خودمم دنيای دردو غصه و مشکل و تنهايی ام اينم ميدونم که با تيره بينی هيچی بهتر نميشه پس شاد باش بريز دور اينهمه زخم دلمه بسته رو باشه

آرام

بوی عيدی بوی توپ بوی کاغذ رنگی بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب...من که با اينا زمستونو سر می‌کنم با اينا خستگيمو در می‌کنم...