كهكشان ها كو زمينم ؟
زمين كو وطنم
وطن كو خانه ام ؟
خانه كو مادرم ؟
مادر كو كبوترانم ؟
....معناي اين همه سكوت چيست ؟
من گم شدم در تو ؟
يا تو گم شدي در من اي زمان ؟
....كاش هرگز آن روز
از درخت انجير پائين نيامده بودم !!
كاش !                            

                                                            حسین پناهی

آخه تا کی افسوس؟!!!! بسه دیگه .

/ 3 نظر / 6 بازدید
رفا

افسوس چی رو ميخوری؟؟ ميدونی من چه قدر دليل دارم برای اينکه بشينم در تمام ۲۴ ساعت روزم و هفت روز هفته‌م افسوس بخورم؟ ولی چه فايده. بی خيال.

رضا

بسه دیگه خالی هم نه... بسه دیگه نقطه سرخط :دی

دختر ارديبهشتی

اينقدر اين چند وقته کاش کاش کردم..واقعا بسه ديگه