جفتمون مریض شدیم . یکی من تگری میزنم یکی اون . تمام امروز رو خواب بودم . گمونم مسموم شدیم . زندگیم رو کثافت ورداشته اما اینقد حالم بده حس باز کردن چشمام رو هم ندارم . چه برسه به ....

/ 3 نظر / 8 بازدید
رضا

مواظب باش.. ظاهرا یه جور اپیدمیه... خیلی هم سخت خوب میشه

رفا

ای بابا. چرا ملت اينقدر ناجور مريض ميشن زمستون نرسيده. چه خبره؟