من تهرانم من برگشتم. يواش يواش اونجا داشتم عقده ای ميشدم . بزرگترين چيزی که تا ثانيه های آخر حسرتش رو ميخوردم آرزوی يک ساعت نشستن رو تالت فرنگی بود . خواسته مسخره ای بنظر مياد اما واقعا احتياج داشتم يه ساعت تو دسشويی فکر کنم . قبلا گفته بودم که يکی از جاهايی که مخم خوب کار ميکنه اونجاست . اونجا ديگه هيچ مشکلی ندارم . اتاقم رو هم عوض کردم . از پيش يه سری بچه های با صفای شمال اومدم جايی که بيشتر بچه هاش تهرانيند چند تا شمالی هم که هستند بچه های با کلاسيند يه چند تاييشون هم اوضاشون خرابه اما خوبيش اينه که مثل جای قبلی که همه با کار همديگه کار داشتند اينجا کسی کاری به کار اون يکی نداره .... درس هم اين چند وقت نتونستم بخونم. خب آقا جان وقتی از ۴۰ تا دانش آموز فقط ۳ نفر ميفهمند استاد چی ميگه چه انتظاری ميتونم از خودم داشته باشم اما کتاب متابام رو آوردم تهران که مثلا درس بخونم .اونجا تفريحم شده چرت و پرت گفتن و اسکول کردن ملت . راستی اونجا يکی از کسايی که از اون روز اول خيلی ازش بدم ميومد به شدت بهم علاقه مند شده . تا حدی که منو کشيده کنار و ميگه مهسا من دوست دارم.  قيافم حسابی ديدنی شده بود . ميخواستم همونجا خفش کنم. اما از تجارب قبليم استفاده کردم و خيلی خونسرد هر چی از دهنم در اومد کشيدم به هيکلش .بد جور خودش رو بهم ميچسبوند. احساس بدی بهم دست داد .فعلا فقط سعی ميکنم جلو چشماش پيدام نشه . آخه خيلی سيريشه . تا ۱ شنبه هفته بعد تهران هستم . ببخشيد که اينقدر دير آپ کردم . بعدا دوباره ر مورد شرايط اونجا ميگم

/ 4 نظر / 6 بازدید
khatereh

salam...kheily bahal booood...man akhar nafahmidam to 2khtari ya pesari? mahsa esmete??...( sorry):d....gooodluck

آرش

سلام مهسا! خوب بالاخره به زندگی جديد و آدمای جديد عادت می کنی. ّهمه چيز که نبيايد هميشه صد در صد کامل باشه تا خوشحال بود. سعی کن از کلاس و مدرسه حد اکثر استفاده را بکنی one time opportunity in life ... خودت که اينا رو بهتر از مين ميدونی... آخه وقتی آدم مياد کامنت بذاره يه چيزی آخه آدم بگه ديگه :) چرا سر اون دوست داد کشی خب ميشد بهتر هم گفت... آخییی براش دلم سوخت...

mina

هيييييی سلامممممم مهسا گلی ...خوش اومدی :)

maryam

معلومه دلت واسه تهران می تنگه ها!:ي منم دلم برات تنگوليده بود.می دونم دسترسی به اينترنتت اونجا کمه اما بياااا اپ کن:ي دوست دارم بدونم چه خبره:ي تهران هم بهت خوش بگذره؛)